Werkwijze

De werkwijze voor het aanleveren en laten uitwerken van uw dictaten is eenvoudig:

  1. Neem per mail of telefonisch contact op met DictaServices. Op basis van uw informatie en wensen kan DictaServices u adviseren over de aanlevering van de bestanden en een indicatie van de prijs geven.
  2. DictaServices vraagt u eventueel een proefbestand toe te sturen om zodoende de kwaliteit van de aan te leveren dictaten te kunnen beoordelen om u een nauwkeurige inschatting te kunnen geven van de benodigde verwerkingstijd.
  3. Vooraf krijgt u een offerte met het verzoek hierop akkoord te geven.
  4. DictaServices werkt de dictaten uit binnen de met u afgesproken termijn en conform de door u gewenste output.
  5. Na afloop van de werkzaamheden ontvangt u een duidelijk gespecificeerde factuur.